شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 6.15A

63.000 تومان

همراه با شش ماه گارانتی تعویض

AC Input: 100 ~ 240V 50~60Hz
DC Output: 19.5V 6.15A 120W
Connector: 6.5mm*4.4mm

ضمن قدردانی از حسن اعتماد و خرید شما توصیه می کنیم قبل از خرید حتما شکل ظاهری، مشخصات و سرفیش اتصال به لپ تاپ شارژر فروشگاه “لاهوتیان” را با شارژر لپ تاپ خود مطابقت دهید. ضمنا توجه داشته باشید یک مدل شارژر می تواند با لپ تاپ های مختلفی حتی برند یا برندهای دیگری سازگار باشد و مطابق استاندارد ساخت کارخانه های تولید کننده دارای شماره قطعه ( پارت نامبر یا PN ) های متعددی باشد. بنابراین اگر مدل لپ تاپ شما در لیست لپ تاپ های زیر باشد یا شماره قطعه روی شارژر لپ تاپ شما در لیست شماره قطعه های زیر آمده باشد می توانید این شارژر آماده فروش را خریداری نمائید.

شارژر لپ تاپ Sony 19.5V 6.15A سازگار با لپ تاپ های Sony زیر می باشد:

Sony VAIO VGN-A150, VGN-A155 Series
Sony VAIO VGN-A160 Series
Sony VAIO VGN-A190, VGN-A190F, VGN-A195 Series
Sony VAIO VGN-A260 Series
Sony VAIO VGN-A270, VGN-A270B, VGN-A270P, VGN-A270P2C Series
Sony VAIO VGN-A290, VGN-A290F, VGN-A295 Series
Sony VAIO VGN-A600, VGN-A600B, VGN-A600P Series
Sony VAIO VGN-A690 Series
Sony VAIO VGN-A790 Series

PCG-100 – 900,1XXX – 9XXX Series (19V 120W) Adapter
Sony VAIO PCG-8F1L, PCG-8G1L, PCG-8J1L Series
Sony VAIO PCG-8L1L, PCG-8L2L, PCG-8L2M, PCG-8L3L, PCG-8L3M Series
Sony VAIO PCG-8M1R Series
Sony VAIO PCG-8M2L, PCG-8M2R, PCG-8M3L, PCG-8M4L Series
Sony VAIO PCG-8N1L, PCG-8N2L Series
Sony VAIO PCG-8Q1L, PCG-8Q2L, PCG-8Q3L, PCG-8Q4L Series
Sony VAIO PCG-8Q5L, PCG-8Q6L, PCG-8Q7L, PCG-8Q8L, PCG-8Q9L Series
Sony VAIO PCG-8R1L, PCG-8R3L, PCG-8R4L Series
Sony VAIO PCG-8R1M Series
Sony VAIO PCG-8S3L, PCG-8S4L, PCG-8S5L, PCG-8S6L Series
Sony VAIO PCG-8T2L Series
Sony VAIO PCG-9J1L, PCG-9J1M, PCG-9J2L, PCG-9J3L, PCG-9J3M, PCG-9J4L, PCG-9J5L Series

PCG-FRV Series
Sony VAIO PCG-FR215S, PCG-FR285M Series
Sony VAIO PCG-FRV, PCG-FRV23, PCG-FRV25, PCG-FRV25Q Series
Sony VAIO PCG-FRV26, PCG-FRV27, PCG-FRV28, PCG-FRV30 Series
Sony VAIO PCG-FRV31, PCG-FRV33, PCG-FRV34 Series
Sony VAIO PCG-FRV35, PCG-FRV35Q, PCG-FRV37 Series

PCG-GRT Series
SONY VAIO PCG-GRT100, PCG-GRT1002A, PCG-GRT150 Series
SONY VAIO PCG-GRT160, PCG-GRT170, PCG-GRT180, PCG-GRT190G Series
SONY VAIO PCG-GRT230, PCG-GRT240, PCG-GRT240G, PCG-GRT25 Series
SONY VAIO PCG-GRT250, PCG-GRT250K, PCG-GRT250PL Series
SONY VAIO PCG-GRT260, PCG-GRT260G Series
SONY VAIO PCG-GRT270, PCG-GRT270G, PCG-GRT270P, PCG-GRT270P21, PCG-GRT2702P21, PCG-

GRT270ZP21 Series
SONY VAIO PCG-GRT700, PCG-GRT715, PCG-GRT715E, PCG-GRT715M Series
SONY VAIO PCG-GRT716, PCG-GRT716S Series
SONY VAIO PCG-GRT795, PCG-GRT795MP Series
SONY VAIO PCG-GRT796, PCG-GRT796HP, PCG-GRT796MP, PCG-GRT796SP Series

Sony VAIO PCG-GRV, PCG-GRV516G, PCG-GRV550 Series
Sony VAIO PCG-GRV600, PCG-GRV616G, GRV616S Series
Sony VAIO PCG-GRV670, PCG-GRV670P Series
Sony VAIO PCG-GRV680, PCG-GRV680P, PCG-GRV7P Series

Sony VAIO PCG-GRZ, PCG-GRZ10, PCG-GRZ20, PCG-GRZ230, PCG-GRZ270 Series
Sony VAIO PCG-GRZ515, PCG-GRZ530, PCG-GRZ550 Series
Sony VAIO PCG-GRZ600, PCG-GRZ600P1, PCG-GRZ600P3, PCG-GRZ600P6 Series
Sony VAIO PCG-GRZ610, PCG-GRZ615G, PCG-GRZ615M, PCG-GRZ615S Series
Sony VAIO PCG-GRZ630, PCG-GRZ660 Series

Sony VAIO VPC F Series, Sony VAIO VPC-F111FX, Sony VAIO VPC-F111FX/B, Sony VAIO VPC-F111FX/H, Sony VAIO VPC-F112FX, Sony VAIO VPC-F112FX/B, Sony VAIO VPC-F112FX/H, Sony VAIO VPC-F113FX, Sony VAIO VPC-F113FX/B, Sony VAIO VPC-F113FX/H, Sony VAIO VPC-F114FX, Sony VAIO VPC-F114FX/B, Sony VAIO VPC-F114FX/H, Sony VAIO VPC-F115FM, Sony VAIO VPC-F115FM/B, Sony VAIO VPC-F116FX, Sony VAIO VPC-F116FX/B, Sony VAIO VPC-F116FX/H, Sony VAIO VPC-F117FX, Sony VAIO VPC-F117FX/B, Sony VAIO VPC-F117FX/H, Sony VAIO VPC-F1190X, Sony VAIO VPC-F119FX, Sony VAIO VPC-F119GX, Sony VAIO VPC-F119HX, Sony VAIO VPC-F11AFX, Sony VAIO VPC-F11AFX/B, Sony VAIO VPC-F11BFX, Sony VAIO VPC-F11BFX/B, Sony VAIO VPC-F11CGX, Sony VAIO VPC-F11CGX/B, Sony VAIO VPC-F11DGX, Sony VAIO VPC-F11DGX/B, Sony VAIO VPC-F11EGX, Sony VAIO VPC-F11EGX/B, Sony VAIO VPC-F11FGX, Sony VAIO VPC-F11FGX/B, Sony VAIO VPC-F11GGX, Sony VAIO VPC-F11GGX/B, Sony VAIO VPC-F11HGX, Sony VAIO VPC-F11HGX/B, Sony VAIO VPC-F11JFX, Sony VAIO VPC-F11JFX/B, Sony VAIO VPC-F11KFX, Sony VAIO VPC-F11KFX/B, Sony VAIO VPC-F11KFX/H, Sony VAIO VPC-F11LFX, Sony VAIO VPC-F11LFX/B, Sony VAIO VPC-F11LFX/H, Sony VAIO VPC-F11MFX, Sony VAIO VPC-F11MFX/B, Sony VAIO VPC-F11NFX, Sony VAIO VPC-F11NFX/B, Sony VAIO VPC-F11NFX/H, Sony VAIO VPC-F11PFX, Sony VAIO VPC-F11PFX/H,

Sony Vaio Laptop Model: GRT100, PCG GRT230, PCG GRT250, PCG GRT270, PCG FRV25, PCG FRV26, PCG FRV27, PCG FRV28, PCG FRV37, PCG GRT1002A, PCG GRT160, PCG GRT70, PCG GRT240G, PCG GRT250PL,…
Sony VAIO PCG-1/7/8/9 Series: PCG-109M, PCG-7A2L, PCG-8A1R, 8L2L, 8Q3L, 8S4L, 8C2M, 8L3M, 8Q6L, 8T2L, PCG-9J1L, 9L1L, 9J3M, 9J5L
Sony VAIO PCG-FR Series: PCG-FR285E, FR315B, PCG-FRV25, FRV26, FRV27, FRV28, FRV31, FRV34, FRV37
Sony VAIO VGN-A Series: VGN-A100, A115B, A115M, A170, A170B1, A170B12, A200, A215M, A215Z, A290, A295, A295HP, A300, A317, A317M, A317S, A70P, A130P21, A600, A60GP, A60PS, A60S, A63, A130P25
Sony VAIO VGN-AR100, AR500, AR550E, AR710E/B, AR41E, AR31MR, AR570N, AR790U
Sony VAIO VGN-K Series: VGN-K30, K31B, K45, K50B
SONY VAIO PCG-GRT Series: PCG-GRT25F, PCG-GRT35F, PCG-GRT100, PCG-GRT100K, PCG-GRT100P, PCG-GRT102A, PCG-GRT150, PCG-GRT150, PCG-GRT160, PCG-GRT170, PCG-GRT230, PCG-GRT240G, PCG-GRT250, PCG-GRT250K, PCG-GRT250P, PCG-GRT260G,…
SONY VAIO PCG-FRV Series: PCG-FRV23, PCG-FRV25, PCG-FRV25Q, PCG-FRV26, PCG-FRV27, PCG-FRV28, PCG-FRV31, PCG-FRV33, PCG-FRV34, PCG-FRV35, PCG-FRV35Q, PCG-FRV37
SONY VAIO PCG-GRV Series : PCG-GRV616S, PCG-GRV616G, PCG-GRV550, PCG-GRV600, PCG-GRV670, PCG-GRV670P, PCG-GRV680, PCG-GRV680P
SONY VAIO PCG-GRZ Series: PCG-GRZ270, PCG-GRZ515, PCG-GRZ515G, PCG-GRZ530, PCG-GRZ600P1, PCG-GRZ600P3, PCG-GRZ600P6, PCG-GRZ610, PCG-GRZ620, PCG-GRZ615M, PCG-GRZ615S, PCG-GRZ630, PCG-GRZ660
SONY VAIO VGN Series: VGN-A, VGN-A130, VGN-A150, VGN-A160, VGN-A190, VGN-A260, VGN-A290, VGN-A690, VGN-A790, VGN-B100B
SONY VAIO PCG-GRS Series: PCG-GRS51M, PCG-GRS100, PCG-GRS150, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS515, PCG-GRS515R, PCG-GRS615SP.

شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 6.15A سازگار با تمام شماره قطعه های زیر می باشد:

PCGA-AC19V15, PCGA-AC19V16,PCGA-AC19V25, PCGA-AC19V4,PCGA-AC19V7,PCGA-AC19V3, VGP-AC19V15,VGP-AC19V25,PCGA-AC19V5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شارژر لپ تاپ سونی Sony 19.5V 6.15A”